top of page

Много експерти говорят за енергийна сигурност през последните месеци...

Актуализирано: 6.01.2023 г.

Всякакви експерти говорят за „енергийна сигурност“ през последните месеци. Нека видим какво се случва при електропроизводството в България за м. ноември 2022 г. по данни на ENTSO-E. Въглищните централи (2092,5 GWh или 50% от произведената електроенергия) и АЕЦ „Козлодуй“ (1432,1 GWh или 34%) са абсолютния гарант за сигурността на електроенергийните доставки. Това са 84% от произведената електроенергия в страната.


Като имаме предвид, че едни постоянни 1,5-1,6 GWh са в посока съседните държави, и високите ценови равнища, това означава няколко неща:


-Енергийната сигурност в България трябва да бъде поддържана чрез експлоатацията на максималния капацитет на въглищните централи и 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй"


-В допълнение, разширяването на електропроизводствените мощности трябва да включва преди всичко надеждни и диспечируеми източници, т.е. въглищни ТЕЦ, ядрени мощности. Никакво затваряне на сигурни местни енергийни източници до 2050 г., каквито са централите в комплекса „Марица-Изток“ и 5 и 6 блок на ядрената ни централа. И задължително изграждане на нови ядрени мощности, на първо време на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, а по-нататък и на други площадки, вкл. и с иновативни ядрени технологии като малки модулни реактори. С уговорката, че тук става въпрос за системен поглед върху развитието на електроенергетиката.


-За домакинствата е ясно – който може да си помогне с инсталирането на каквито и да е ВЕИ системи за собствени нужди, супер, даже трябва да се насърчава този процес. Но когато стане въпрос за индустриални мащаби, ситуацията става по-различна.


От Facebook профила на Borislav Boev

Comments


bottom of page