top of page

Светът ще получи голяма порция природен газ...

Шистовата революция неизбежно ще излезе от САЩ и светът ще получи голяма порция природен газ. Разбира се, той ще идва основно от "демокрации" като Саудитска Арабия!


Забележете мащабите: Планират се инвестиции от 110 милиарда долара като ресурсът се оценява на 5.6 трилиона м3 газ. За референция свтовното потребление е около 4 трилиона на година.


От Facebook профила на Boyan Rashev.


bottom of page