top of page

Промишленото производство намалява през май


Индексът на промишленото производство спада с 3,3 на сто в сравнение с предходния месец и с 6,3 на сто на годишна база


Индексът на промишленото производство намалява с 3,3 на сто през май 2024 г. в сравнение с предходния месец, а на годиша база е регистрирано двойно по-голямо понижение с 6,3 на сто. Данните са предварителни и сезонно изгладени, съобщава Националният статистически институт (НСИ).


Месечни изменения


На месечна база спад е отчетен при добивната промишленост - с 10,2 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,3 на сто, и при преработващата промишленост - с 2,3 на сто.


По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 11,7 на сто, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11,5 на сто, производството на тютюневи изделия - с 10,4 на сто.


Увеличение е регистрирано при производството на химични продукти - с 6,2 на сто, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2,7 на сто, производството на облекло - с 1,4 на сто.Годишни изменения


На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено при добивната промишленост - с 15,6 на сто, при преработващата промишленост - с 6 на сто, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1,1 на сто.


В преработващата промишленост съществен спад спрямо май 2023 г. се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили - с 29,9 на сто, обработката на кожи, производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 26,9 на сто, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 25,2 на сто, производството некласифицирано другаде - с 24,5 на сто, производството на електрически съоръжения - с 21,9 на сто, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 21 на сто.


Ръст е регистриран при производството на химични продукти - с 27,5 на сто, производството на основни метали - с 19,1 на сто, производството на лекарствени вещества и продукти - с 11,7 на сто.Оригиналната статия е от сайта: https://3e-news.netComments


bottom of page