top of page

Промишленото производство в България расте за пети пореден месец през декември

Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се увеличава с 37% на годишна база, отчете НСИ


Индексът на промишленото производство в България нараства с 14,3% през декември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е пети пореден месец на растеж за показателя.

Месечното увеличение е с 0,7%, показват още статистическите данни на календарно изгладения индекс.

Индекси на промишленото производство (2015 = 100)


Годишни изменения

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 37%, в добивната промишленост - с 21,4%, и при преработващата промишленост - с 8,9%.

Съществен ръст в преработващата промишленост спрямо година по-рано има при: производството, некласифицирано другаде - със 111,4%, производството на превозни средства, без автомобили - с 68,6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 29%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 28,2%.

Най-голям спад е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 31,3%, производството на напитки - със 17,7%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 9,6%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо съответния месец на предходната година

Месечни изменения

През декември е регистрирано повишение в преработващата промишленост - с 1,6%, а намаление в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 2,4%, и при добивната промишленост - с 0,8%, изчисляват в НСИ.

Съществено увеличение в преработващата промишленост на месечна база се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 25,1%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 21,2%, производството на превозни средства, без автомобили - с 16,6%, производството, некласифицирано другаде - с 13,7%.

По-значителен спад е регистриран при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 28,2%, производството на тютюневи изделия - с 18,6%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 8,7%.

Изменение на индекса на промишленото производство спрямо предходния месецCommentaires


bottom of page