top of page

Производствените цени у нас записаха близо 15% годишен спад през декември


Автор: Евгения Маринова, редактор: Десислава Попова


Производствените цени България продължават да се понижават и през последния месец на 2023 г., Те намаляват на годишна база основно заради по-евтината енергия и регистрират понижение и спрямо предходния месец.


Цените на производител намаляват с 0,6% през декември спрямо ноември и с 14,6% спрямо година по-рано, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).Цените на производител намаляват с 0,6% през декември спрямо ноември и с 14,6% спрямо година по-рано, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).


Спрямо предходния месец понижение на цените се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 0,4%, и в преработващата промишленост - с 0,8%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение - с 2,6%.


По-ниски цени в преработващата промишленост се отчитат при производство на обувки  и  други изделия от обработени кожи без  косъм - с 0,6%, при това на хартия, картон и изделия от хартия и картон, както и на изделия от други неметални минерални суровини - с по 0,5%. Нарастване на цените е регистрирано при производството на изделия от каучук и пластмаси, а също и при производството, некласифицирано другаде - с по 0,6%.


Спрямо година по-рано спад в цените през декември се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 40,4%, и в добивната промишленост - с 1,6%. Увеличение е отчетено в преработващата промишленост - с 0,3%.


Съществено намаление на цените в преработващата промишленост е отчетено при производството на химични продукти - с 14,5%, при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9,6%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9,5%.


На годишна база значителен ръст на цените е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 42,8%, на компютърна техника, електронни и оптични продукти - с 21,1%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,5%.


Съществено намаление на цените е налице при производството на химични продукти - с 13,7%, на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 9,1%, при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 8,6%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 0,4% през декември спрямо ноември 2023 г. Понижение е отчетено в преработващата промишленост - с 0,7%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,3%. В добивната промишленост се наблюдава увеличение - с 0,8%.


По-ниски цени в преработващата промишленост са регистрирани при обработката на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 0,6%, и на изделия от други неметални минерални суровини - с 0,5%. Увеличение на цените е регистрирано при производството на основни метали - с 2,1%, на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0,9%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 0,7%.


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар намалява с 19,8% в сравнение с декември 2022 г. Спад на цените е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39,5%, и в добивната промишленост - с 3,0%, докато в преработващата промишленост се наблюдава увеличение - с 0,1%.


На годишна база значителен ръст на цените в преработващата промишленост е регистриран при производството на тютюневи изделия - с 58,6%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 13,4%, и производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 11,6%.


Спад на цените е отчетен при производството на химични продукти - с 21,6%, производството на основни метали - с 5,6%, и при производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 5,2%.


Индексът на цените на производител на международния пазар намалява - с 0,7% през декември 2023 г. спрямо предходния месец, а спрямо декември 2022 г. намалението е с 3,9%.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.investor.bg:Comments


bottom of page