top of page

През 2023 г. се очаква Китай да е основната движеща сила при търсенето на енергия...

През 2023 г. се очаква Китай да е основната движеща сила при търсенето на енергия в световен мащаб. Ако прибавим и останалите държави от Азиатско-Тихоокеанския регион, картината става още по-сериозна.

За мен като про-индустриално настроен човек, това означава само едно – нашия свят се деиндустриализира, систематично разрушава натрупаните десетилетия капитал и знания, а Азия се очертава като водещия енергиен център на света.Конкретно за енергийните пазари ръста на търсенето на природен газ и петрол в Китай означава две неща:

Първо, физическите количества ще бъдат приоритетно насочени към пазарите (регионите) с най-голямо търсене, защото купувачите са готови да предложат най-добра цена

Второ, като следствие от това, могат да се формират структурни дисбаланси като недостиг на количества и/или много по-високи цени за останалите региони. Такива опасения вече има за следващата година по отношение доставките на втечнен природен газ (ВПГ).


И тогава на каква цена ще пълним газохранилища и ще поддържаме конкурентоспособна индустрия?


От Facebook профила на Borislav Boev

Comentarios


bottom of page