top of page

Подем на промишленото производство в България

Стагнация в строителството и търговията на дребно през октомври


Последно проучване на Националния статистически институт (НСИ) за октомври отчита подем на промишленото производство за втори пореден месец, символично повишаване в строителството и леко свиване на търговията на дребно, което е знак за относително стабилна икономическата експанзия в България в началото на четвъртото тримесечие.


Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през октомври с 1,1% спрямо септември, когато се повиши с 0,7%, като това представлява по-нататъшен растеж в промишления сектор и в началото на последното за годината тримесечие след добра експанзия през третото тримесечие и низходящия тренд през първото полугодие.


На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства през октомври с 1,7% след анемично повишение с 0,1% през септември, като това представлява най-солиден растеж от април насам.


През октомври увеличение спрямо преходния месец с 1,8% отбелязва преработващата промишленост и с 0,7% в добивната промишленост при спад с 4,6% на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Спрямо октомври 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 6,8%, докато преработващата промишленост нараства с 2,5%, а добивната промишленост - с 9,4 на сто.


В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през октомври с едва 0,1% спрямо септември, когато нарасна с 0,7%. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се повишава с 0,2%, докато сградното строителство остава на нивото от предходния месец.


На годишна база обаче растежът на строителната продукция през октомври се забави рязко до 3,1% от 6,9% през септември, когато нарасна с най-добро темпо от месец март насам, като сградното строителство нараства със 7,9% (спрямо октомври 2018-а), но при спад с 3,0% на гражданското и инженерното строителство.


НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, като през октомври търговията се свива с 0,1% след стагнация през септември и спад с 0,3% през август, запазвайки негативната тенденция от края на лятото.


На годишна база търговският оборот се увеличава през октомври с 1,2%, но след растеж с 2,6% месец по-рано, отбелязвайки най-слабо повишение от юли насам.


Днешните смесени данни предполагат запазване на относителен стабилен растеж на българската икономика в началото на четвъртото тримесечие след повишение на БВП през третото тримесечие с 0,8% на тримесечна и с 3,7% на годишна база.


В края на миналия месец НСИ отчете подобряване на стопанската конюнктура в България през ноември с оглед на по-благоприятна конюнктура в строителството и търговията на дребно при стабилизация в промишлеността и в сферата на услугите.


Аналогично последно проучване на Европейската комисия обаче отчете първо отслабване на общите икономически нагласи в нашата страна през ноември от август насам в резултат на рязко влошаване на доверието на българските промишлени мениджъри, понижаване на доверието и в сферата на услугите, като и при търговията на дребно (спад до 18,5 от 19,4 пункта), като подобрение бележи единствено доверието на мениджърите в строителния бранш.


Противоречивите резултати от тази поредица бизнес проучвания за нашата страна предполагат, че българската икономика вероятно ще запази относителен стабилен растеж през последното тримесечие на настоящата година.

Comments


bottom of page