top of page

Подем на индустриалното производство в ЕС и България в края на 2021 г.


Индустриално производство в еврозоната и в целия ЕС нарасна стабилно през декември 2021 г. за втори пореден месец въпреки проблемите с веригите на доставки и растящите цени на входа на предприятията, показват последни данни на Евростат.

В рамките на България производство пък се повишава за седми пореден месец.

Производството в еврозоната се повиши през декември по-рязко от очакваното с 1,2% спрямо ноември, когато се повиши с 2,4%, докато очакванията бяха за доста по-слабо повишение с 0,3 на сто. В рамките на целия ЕС индустриалното производство се повиши с 0,7% след скок с 2,6% месец по-рано. По този начин европейското индустриално производство компенсира значителна част от спада в рамките на периода от август до октомври 2021 г.

Графики на индекса на индустриалното производство в ЕС и еврозоната

Скок през декември беше отчетен при производството на капиталови стоки (с 2,6% в еврозоната и с 1,8% в ЕС), докато производството на недълготрайни потребителски стоки се повиши в еврозоната с 0,4%, а в целия ЕС - с едва 0,1 на сто. Производството на потребителски стоки за дълготрайна употреба пък се понижи в еврозоната с 0,3%, а в ЕС остана на нивото от предходния месец. Енергийното производство в ЕС се увеличи с 0,2%, но в еврозоната се сви с 0,8 на сто.

Най-силен производствен ръст през декември беше отчетен в Ирландия (с 10,3%), Литва (с 6,2%) и Люксембург (с 5,1%), докато спад отбеляза производството в Чехия (с 2,9%), Австрия (с 1,1%) и Италия (с 1,0%).

В същото време промишленото производство в България се повиши през декември с 0,8% спрямо ноември, когато нарасна с 1,9%, отбелязвайки повишение за седми пореден месец.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната през декември 2021 г. се повиши с 1,6%, а в целия Европейския съюз - с 2,5 на сто.

Спрямо декември 2020 г. промишленото производство в нашата страна нарасна с цели 14,3% след повишение с 13,7% през ноември, като по този показател нашата страна е изпреварена единствено от Литва (повишение с цели 33%).

Индустриалното производство в страните членки на ЕС през декември (спрямо година по-рано)


Comments


bottom of page