top of page

Общи вятърни паркове в Черно и Егейско море планират България, Гърция и Румъния


Обща инициатива за проучване и развитие на устойчивото използване на офшорния вятърен потенциал в Черно и Егейско море подемат България, Гърция и Румъния. Трите държави подписаха в Атина в петък тристранна декларация за намерение за развитие на серия от инициативи, които да се превърнат в гръбнак в областта на възобновяемата енергия в региона, съобщиха от Министерството на енергетиката.


Трите страни са се ангажирали да подготвят съвместни трансгранични проекти в областта на офшорната вятърна енергия, водород от възобновяеми енергийни източници и инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства.


Документът предвижда България, Гърция и Румъния да кандидатстват съвместно за трансграничен статут на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в рамките на текущата покана по Механизма за свързване на Европа. Обмисля се и сътрудничество по съвместен проект по поканата за трансгранични инициативи за възобновяема енергия.


Разработването, съвместно с Румъния, на първоначални проучвания в акваторията на Черно море за определяне на конкретни параметри за разработване на зони за офшорна енергия, е един от водещите приоритети в управленската програма на българското правителство в тази сфера. Включването в инициативата и на Гърция и разширяването към акваторията на Егейско море ще позволи да се картографира офшорният вятърен потенциал в Югоизточна Европа и да се постави основа за разработването на хармонизирана регулаторна рамка, заявяват от ведомството.


През 2022 г. България предложи на Румъния проект за изграждане на общ офшорен вятърен парк във водите на Черно море, като тогавашният екоминистър Борислав Сандов каза, че интерес към подобен проект проявявали инвеститори от Дания и Германия, които имат опит в сферата. 


Трите държави също така предвиждат да създадат регионален клъстер за водород от възобновяеми енергийни източници с участието на правителствата, операторите на преносни системи и индустрията. Ще се търси както получаването на трансграничен статут в рамките на текущата покана по Механизма за свързване на Европа, така и възможност за съвместен проект между трите държави. Регионалният клъстер ще разработи трансгранични проекти за стимулиране на възобновяемата енергия, включително вятърна и слънчева, интегрирането ѝ в система за производство на нискоемисионен и възобновяем водород за енергийния, индустриалния и транспортния сектори, както и развитието на специална водородна инфраструктура.


Друга важна точка в декларацията включва разработването на трансгранична инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.


Българският "Еелктроенергиен системен оператор" получи 40 млн. евро безвъзмездно от ЕК за изграждането на верига от зарядни станции за електромобили на територията на България, отделно има още два подобин проекта за развитие на тази инфраструктура.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.mediapool.bg/:Comments


bottom of page