top of page

НСИ: Подем на промишленото производство, строителството и търговията на дребно през октомври


Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за октомври 2018 година отчита подобрение на промишленото производство и на търговията на дребно при силен растеж на продукцията в сектор "Строителство". Това сякаш е знак за ускоряване на икономическата експанзия в България в началото на последното тримесечие на годината след малко по-ниския растеж през третото тримесечие.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се повиши през октомври с 0,8% спрямо септември, когато се сви с 0,8 на сто. Това представлява първо подобрение на промишленото производство след три поредни месеца на влошаване или на стагнация. На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство нарасна през октомври с 1,6%, след като през септември отбеляза първо понижение от април насам, свивайки се с 0,4 на сто.

През октомври увеличение с 0,9% спрямо предходния месец е регистрирано преработващата промишленост и с 0,3% в добивната промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 2,0%. На годишна база е отчетен ръст с 2,6% в преработващата промишленост, но спад с 6,3% в добивната промишленост и с 3,8% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" нарасна през октомври с цели 3,3% спрямо септември, когато се понижи с 1,0%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се увеличи с 5,0%, а при сградното строителство – с 2 на сто.

На годишна база строителната продукция през октомври се повиши с 1,8% след спад с 3,7% през септември, излизайки на позитивна територия за пръв път от юли насам.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през десетия месец на 2018 година. През октомври оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,5% на месечна база след повишение с 0,4% през септември. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за осми пореден месец. На годишна база растежът на търговския оборот се подобри през октомври до 4,9% от 4,6% през предходния месец.

Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи проучване, показващо слабо подобрение на стопанската конюнктура през ноември, като общият показател на бизнес климата в нашата страна се повиши с 0,6 пункта спрямо октомври, когато се понижи с 1,9 процентни пункта.

Взето заедно тези данни предполагат, че икономическата експанзия през последното за годината тримесечие може да се окаже на малко по-висока предавка спрямо третото тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,7% и на годишна база с 3,1% (след растеж през второто тримесечие съответно с 0,8% и с 3,5 на сто).

Kommentare


bottom of page