top of page

Мотивацията на хората е най-важна за успеха, инж. Николай Пелтеков от „Асарел-Медет“


Инж. Николай Пелтеков е изпълнителен директор на „Асарел-Медет“ АД от началото на тази година. През 2022 г. той стана генерален директор на панагюрската минна компания, след като три години преди това беше директор „Ремонтни дейности“.


Изпълнителният директор на „Асарел-Медет“ постъпва в предприятието преди 25 години като механошлосер и механик и минава през всички стъпала на йерархията. Става началник на участък в рудник „Асарел“. След това ръководи цех „Ремонт Обогатителна фабрика“, направление „Ремонти“ и отдел „Инженеринг на ремонта“. Завършил е „Комплексна механизация и поточни линии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.


За да се осигурят приемствеността и устойчивото развитие, инж. Пелтеков ще работи тясно с досегашния изпълнителен директор инж. Делчо Николов, който остава председател на Управителния съвет, както и с председателя на Надзорния съвет Димитър Цоцорков, посочиха от дружеството.


„Асарел-Медет“ АД преработва медни руди от находище „Асарел“, като при ниско средно съдържание от 0,27% мед постига 92% извличане. В минно-обогатителния комплекс работят близо 1200 души и около 93% от тях са от община Панагюрище. Още толкова са заети в дъщерните и смесени дружества. Група „Асарел“ има принос за над 60% от произведената продукция и над 70% от добавената стойност на индустрията в Панагюрище, според анализ на Института за пазарна икономика. Компанията инвестира в региона - дарителска зала трезор за Панагюрското златно съкровище, новата хотелска инфраструктура и участва в публично-частни партньорства за изграждането на многопрофилна болница и спортна зала в Панагюрище.


Инженер Пелтеков, в София и в други икономически сектори компаниите се оплакват от липса на кадри. В „Асарел-Медет" срещате ли проблем с намирането на работници?


Вероятно ще ви изненадам, но при нас има „листа на чакащи“, а в момента за всяка свободна позиция кандидатстват по 15 - 20 души. Знаем, че хората искат да работят при нас и ни ценят като работодател. Зад това обаче стои дълъг път на развитие и доказване, а и доста преодолени стереотипи за минната индустрия.


Много от младите специалисти идват при нас чрез стажантската ни програма, която развиваме вече 20 години. Всеки пети от студентите остава на работа при нас и имаме хора на ръководни позиции, които са започнали като стажанти. Пионери сме при дуалното обучение и нашите наставници вече са обучили четири випуска абитуриенти в реална работна среда. Така че младежите започват кариерното си развитие при нас още след гимназията, като нерядко продължават да учат задочно висше образование.


Знаете, че при избора на професия днес са важни не само заплатата, работната среда, достъпът до нови технологии и кариерните възможности, но също средата за живот и балансът между работата и личното време. Предимство е, че нашите социални инвестиции от последното десетилетие превърнаха Панагюрище в много по-привлекателно място – заради професионалните перспективи, здравеопазването, богатия културен календар, туристическия потенциал. Инвестицията ни в развитието на местната болница привлече млади специалисти и семейства от други региони, а и повече младежи от общината виждат перспектива да останат и да се реализират в мястото, където са родени.Какво включват "принципите на учеща се организация" на практика?


Основният ни принцип касае именно развитието – и на хората, и на компанията. Мотото ни е „Да тръгнем първи, означава да тръгнем навреме“, така че на всички нива насърчаваме служителите да се развиват като хора и професионалисти и да търсят иновации, защото това е в основата на общия ни успех.


Също така е важна приемствеността - фирменото ноу-хау, знанието и традициите да се предават от едно поколение на следващото, което да надгражда и усъвършенства постигнатото. А опитът ни през годините показва, че най-добрата формула е сами да изграждаме и развиваме кадрите си, така че всеки да получава шанс да се обучава и израства през различни позиции, ако има способности, постига резултати и дава добър пример.


Как се отразява напредването на технологии върху работните процеси и ангажираността на хората? Ще изместят ли технологиите човека в минно-добивната индустрия?


Технологичният напредък в минната индустрия е огромен. Автоматизираните системи, които днес имаме, ни позволяват модерно управление, мониторинг и контрол на работните процеси в реално време. Това облекчава труда на хората и повишава безопасността на труда. Имаме много по-висок екологичен стандарт, по-ефективна преработка на полезните компоненти, намаляване на отпадъка и на въглеродния отпечатък, което стои в основата на устойчивото развитие.


За да се развива компанията, трябва да сме в крак с най-новите технологии във всички аспекти на дейността ни, но няма как машините да изместят човека. Той е главната движеща сила на успеха – този, който стои дори зад най-съвършената технология и който създава иновациите.


Действително младите хора обичат да работят с новите технологии и ние им даваме тази възможност. Участваме също в международни научно-изследователски проекти, по които пилотно тестваме технологии на бъдещето за минната индустрия. В момента работим по проект, който изследва европейския потенциал по отношение на критичните суровини, които са необходими за зеления преход.


Под какви форми инвестира компанията в човешки капитал?


Когато кажем, че „Асарел-Медет“ е предпочитан работодател, много хора са чували само за нивото на заплатите, които са значително над средните за бранша и страната. Но това е базата, върху която развиваме успешен модел на социално сътрудничество, система за атестация и допълнително стимулиране при постигнати резултати или предложения с полезен ефект.


Наред с това нашата програма за обучение и развитие на човешкия капитал е със силни традиции. Имаме „Асарел Академия“, която предлага обучения за развитие на уменията, провеждаме професионални курсове, тренинги за новите мениджъри, участваме в специализирани конференции. Имаме свои спортни секции и арт клуб на служителите, както и наши благотворителни и доброволчески прояви.


Като какъв тип лидер се самоопределяте?


За мен успешният лидер трябва да е ефективен, да дава добър личен пример и да мотивира хората.


Държа на честността, професионализма и умението да се работи в екип. За това всеки трябва да е наясно какво се очаква от него, да разбира своята роля и да поема отговорността си.


Смятам, че когато работниците имат подкрепата на ръководството, те наистина могат да направят чудеса. А добрите резултати идват, когато работата се върши с желание, иначе е по-добре да не се захващаш с нея.


Какви ще са предизвикателствата при управлението на хора в бъдеще в минно-добивната индустрия?


Новото поколение минни специалисти ще е още по-отдадено на дигиталната трансформация.


Но пред лидерите на бъдещето ще си остане същото предизвикателство - как да мотивират хората, така че да са успешни и щастливи на работното си място, за да разкриват пълния си потенциал. При управлението на хора това е било актуално винаги – и преди 50 години, и днес.


Оригиналната публикация в от сайта karieri.bg,

Comments


bottom of page