top of page

Минимум 1092 лева заплата в минната индустрия, средната с 40% по-висока от тази в странатаОтрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на УС на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов. От страна на синдикатите подписи положиха инж. Валентин Вълчев (вляво), председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ, и инж. Владимир Топалов, председател на Синдикална миньорска федерация “Подкрепа”.


Минималната заплата в минерално-суровинната индустрия става 1092 лв. Сумата е договорена в подписания на 4 април отраслов колективен трудов договор между Българска минно-геоложка камара и миньорските синдикати.


А средното възнаграждение през 2022 г. е било 2370 лв. Това е с близо 40% по-високо от средното в България и нарежда отрасъла на четвърто място сред останалите икономически сектори по ниво на заплати.


В новият колективен трудов договор е договорен и по-голям платен годишен отпуск, който расте стъпаловидно след петата година трудов стаж. Така той достига до 24 дни при 20 дни, записани в Кодекса на труда.


Към придобивките се добавят и увеличение на безплатната храна и добавките от поне 6,50 лв. на отработен ден, а за работещите при подземни условия - минимум 8 лв. Ще се дава и по-голяма финансова помощ на семействата при трудова злополука или смърт - 6 вместо сегашните четири работни заплати.


Отрасловият колективен трудов договор бе подписан от председателя на УС на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов, Валентин Вълчев - председател на Федерация на независимите синдикати на миньорите към КНСБ и Владимир Топалов - председател на Синдикална миньорска федерация “Подкрепа”.


“Колективният трудов договор за минната индустрия е първият в страната, подписан след промените през 1989 г. С него вече 32 години се поддържа ефективен и конструктивен социален диалог в името на развитието на този стратегически отрасъл”, заяви проф. Вълканов.


Според Вълчев с новия договор се се надграждат досегашните договорености, което доказвало, че чрез партньорство и диалог се защитавали интересите на работещите в миннодобивния бранш.


Работещите в добивната индустрия заслужават още по-добри договорености, защото хората са най-ценния ресурс на България, коментира пък Владимир Топалов.


Колективният трудов договор се отнася за отрасъл “Проучване, добив и преработка на минерални суровини”. Неговото действие е за две години. С него се уреждат трудови и осигурителни отношения – доходи, заетост, социално обслужване, условия на труд, социално партньорство.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.24chasa.bg/Comments


bottom of page