top of page

Медодобивният завод в Пирдоп "Аурубис" е свил производството в края на 2023 г.


Автор: Иглика Филипова


Най-голямата компания в България е преработила 7% по-малко концентрати за периода октомври – декември


Медодобивната "Аурубис България", която е най-голямата компания в страната с 8.2 млрд. лв. приходи през 2022 г., е намалила производството си в края на миналата година. Заводът край Пирдоп и Златица е преработил 7% по-малко концентрати за периода октомври - декември, показва отчетът за първото тримесечие на финансовата 2023-2024 година на германската група Aurubis. Приходите на звеното за производство на метали от концентрати и на медни продукти, към което принадлежи българското предприятие, са останали практически без промяна спрямо година по-рано.


Продукция


За последните три месеца на 2023 г. "Аурубис" е преработил 345 хил. тона концентрат, или спад със 7% на годишна база, което е понижило и обема на произведената сярна киселина, която се получава като страничен продукт. Чистата мед (катоди) е останала практически без промяна (58 хил. тона), но компанията не дава данни за анодите, които са некраен продукт. В момента голяма част от тях се преработват допълнително в други предприятия на групата. Плановете обаче са с разширението на рафинерията в Средногорието цялото количество да се преработва тук. За целта до 2026 г. групата ще инвестира 120 млн. евро, а капацитетът за рафиниране ще се вдигне с 50%.

Като цяло звеното е увеличило с 2% преработка на концентрати през първото финансово тримесечие, като по-добро е представянето на завода в Хамбург. Това е довело и до по-голямо производство на сярна киселина (592 хил. тона спрямо 586 хил. тона). От компанията отчитат стабилно търсене на пазара - благодарение на поевтиняването на природния газ търсенето от торовите и химическите заводи е нараснало. Цените обаче все още остават под високите нива отпреди година.


Финансови резултати


Aurubis традиционно не предоставя финансови данни за отделните си компании, но приходите общо на звеното за преработка на концентрати остават без промяна - около 4.1 млрд. евро за тримесечието, като сумата включва и вътрешногруповите продажби.

Оперативната печалба преди данъци (EBT), която е основен измерител за акционерите, е с минимален спад до 107 млн. евро. Положителен ефект за резултатите са изиграли по-високите такси за преработка и рафиниране, както и значително по-ниските разходи за електричество и газ. Но негативно се е отразило намалението на количество произведен метал, съчетано с по-ниските цени на медта.


Приходите на цялата група се понижават леко (-5%) до 3.9 млрд. евро. Оперативната EBT намалява с 11% до 111 млн. евро, но спадът идва след изключително силните резултати през финансовата 2022-2023 г.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.capital.bg:


Коментарі


bottom of page