top of page

Къде в България получават най-високи заплати? Не и в София


Автор: Петя Стоянова, Редактор: Десислава Попова


Най-високата средна брутна месечна заплата на наетите хора в България за 2022 г. е в община Челопеч – 3398 лв., съобщиха от Института за пазарна икономика (ИПИ). За 2021 г. най-високата средна заплата у нас също беше в тази община - 2930 лв.


На второ място е средната заплата в община Козлодуй (2949 лв.), а на трето място е изненадата тази година – община Кнежа (2813 лв.). Така първите три места се заемат от общини, в които са позиционирани водещи компании от добивната индустрия, енергетиката, селското стопанство и преработката на маслодайни култури.


За пета година инициативата на ИПИ за разпространение, визуализация и анализ на общински данни – „265 истории за икономика” дава представа чрез интерактивна карта какво е било заплащането по общини през 2022 г. Данните показват средната брутна месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в частния и обществения сектор в 265-те общини в страната.


Връзката индустрия – висока заплата


Картата на заплатите дава различен поглед към икономиката на страната, като разкрива успешни примери за развитие както в големите икономически центрове, така и в по-малки индустриални общини. ИПИ отново публикува и по-дълъг ред данни (за периода 2018-2022 г.), което дава възможност за проследяване на динамиката през последните пет години.


Столична община (със средна брутна заплата от 2475 лв.) остава на четвърта позиция. Тя е следвана от общините Раднево (2450 лв.), Пирдоп (2440 лв.) и Гълъбово (2260 лв.). Топ 10 се допълва от общините Девня (2156 лв.), Панагюрище (2050 лв.) и Божурище (1925 лв.).


За поредна година прави впечатление, че най-високите средни заплати са в малки общини, на чиято територия оперират големи компании, които формират значителна част от трудовите доходи в района.


В топ 10 преобладават общините от Средногорието, които имат силна добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и общините, които приютяват най-големите енергийни компании в страната.


Интересен е пробивът в топ 10 на община Кнежа, където има силно развито зърнопроизводство, и в която е базиран най-големият производител на слънчогледово олио в страната – стопански дейности, които отчитат много силни финансови резултати през 2022 г.


Сред големите областни центрове най-високите средни възнаграждения са в Столична община – 2475 лв. (4-то място в страната), община Варна – 1642 лв. (17-то място в страната) и община Пловдив – 1584 лв. (22-ро място в страната).


Топ 10 общини в България с най-висока средна брутна месечна заплата за 2022 г.В ИПИ отново наблюдават силно представяне на индустриалните общини в периферията на трите водещи икономически центъра. В топ 25 по заплати в страната влизат общините Божурище, Елин Пелин, Костинброд и Ботевград от широката периферия на София. Към тях се причисляват общините Девня и Белослав, които са в непосредствена близост до Варна, допълват ги общините Марица и Куклен до Пловдив, който разполага с голяма индустриална зона.


Положителните процеси от последните години водят до ръст в средната заплата във всяка община в страната в периода 2018-2022 г.


Ръст на възнагражденията


Средната заплата на наетите лица в 215 общини в страната бележи ръст между 40% и 70% за четири години. В големите общини (Столична, Пловдив и Варна) ръстът на възнагражденията е над 50% в периода 2018-2022 г.


Най-висок ръст се наблюдава в общини, които не са били сред лидерите по възнаграждения, но през последните години са привлекли нова инвестиция или съществуващи компании са се разраснали и са подобрили значително своите резултати. Такива са примерите на общините Кнежа, Брезник и Куклен.


В района на Крумовград също се наблюдава сериозен ръст на възнагражденията, посочват от ИПИ.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.investor.bg


Comments


bottom of page