top of page

Иновативен телескоп ще прави геоложки проучвания в рудник "Асарел"


Проектът AGEMERA проучва капацитета на Европа да осигури критичните суровини за зеления преход


“Асарел-Медет" АД е единствената българска минна компания, която е част от международния изследователски проект AGEMERA, който се финансира по европейската програма "Хоризонт". Целта му е да се отключи потенциалът на Европа сама да добива част от необходимите суровини за нисковъглеродния преход, като медта е обявена за критична и стратегическа суровина за бъдещето на зелената енергия, дигиталните технологии, космическите науки и отбраната.


Освен панагюрската компания за добив и преработка на медна руда в AGEMERA участват и представители на Геологическия институт на Българската академия на науките. Университетът във финландския град Оулу координира работата на международния проектен консорциум, в който влизат 19 научни организации, технологични компании и минни предприятия от 10 европейски страни, сред които са Финландия, Германия, Нидерландия, Хърватия, Естония, Унгария, Испания, Босна и Херцеговина и Полша. Над 3 години експертите ще си сътрудничат, разработват и използват иновативни и щадящи околната среда методи и технологии.


Предстои през март да се проведе общото събрание на участниците в проект AGEMERA в Испания. Работата по проекта започна през миналата година, когато в лабораториите на "Асарел" бяха изследвани бокситни проби от Босна и Херцеговина. През есента започна техническото планиране на специализираните проучвания, които ще се проведат през тази година в рудник "Асарел". Изследванията ще се извършат чрез иновативен мюографски телескоп, който ще може да определи контраста между два типа скали в специфични геоложки структури. Телескопът ще пристигне в "Асарел-Медет" АД, след като вече извърши подобни изследвания в находищата на другите партньори по проекта от Полша и Босна и Херцеговина. Представителите на панагюрската компания са сред първите, които бяха обучени за работа с иновативна геоложка платформа.


"AGEMERA ще ни позволи много детайлно да изследваме геоложкия потенциал на находище "Асарел" заради системата от иновативно комбиниране на най-модерните геоложки и геофизични методи. При нас ще се използва пакет от неинвазивни и сензорни методи за проучвания, като имаме най-високата възможна степен на автоматизация на данните в геоложките модели", разясни инж. Ивайло Василев, директор "Иновации, планиране и развитие" в компанията.


Очаква се да бъде анализиран голям набор от много точна информация за минералната характеристика на находището в дълбочина. "Всички дейности в находище "Асарел" ще се извършват от наш екип минни инженери, геолози, минералози и специалисти от фирмените ни лаборатории", каза инж. Василев, като посочи, че това развива и мотивира екипа.


"Тъй като глобалното търсене на критични материали продължава бързо да расте, мобилизирането на вътрешния потенциал ще бъде съществено за Европа, която сега е силно зависима от вноса. Целта е Старият континент да стане по-устойчив и да развива своята стратегическа автономия. Стратегията е проактивно да се инвестира в нови минни технологии, за да се отговори на търсенето. Така се работи за обезпечаването на европейските промишлени вериги за доставки, без което ще е невъзможен успешният преход към нисковъглеродна и цифрова икономика", обясни инж. Василев.


Успехът на Х-mine


"Асарел-Медет" АД получи покана за участие в проекта AGEMERA благодарение на успешно приключения иновативен проект Х-mine за технологии на бъдещето в минното дело. При него дружеството беше стратегически партньор в тестването на две пилотни установки за анализ на ядки и за сортиране на руда на лентов поток. Участието на панагюрската компания в проекта X-mine ѝ донесе браншовата награда за иновации за 2021 г.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.capital.bg:


Comentarios


bottom of page