top of page

Инж. Николай Пелтеков: Мерим ръст с най-добрите в света


Инж. Николай Пелтеков е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на

„Асарел-Медет“ АД от 4 януари 2023 г. Той е част от екипа на компанията вече 25

години и доказва своя професионализъм по време на кариерното си израстване като

дългогодишен член на висшия мениджърски екип. От февруари 2022 г. е генерален

директор на „Асарел-Медет“, а преди това три години е директор „Ремонтни

дейности“. Започва като механошлосер и механик в рудник „Асарел“, след което става

началник на участък в рудник „Асарел“. Ръководил е цех „Ремонт Обогатителна

фабрика“, направление „Ремонти“ и отдел „Инженеринг на ремонта“. Завършил е

„Комплексна механизация и поточни линии“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван

Рилски“. Роден е в Панагюрище.


Четвърт век в „Асарел-Медет“ означава, че още в началото съм избрал правилната компания.


На върха ме отведоха трудът и постоянството. Но гледам на себе си като „човек от един

екип“, а не като „човек на върха“. До такъв връх човек не може да достигне сам, а застава там заедно с други хора.


Когато вече си на първата линия в управлението тежестта е по-голяма, отговорността -

също.


Моят личен измерител за професионализма е човек силно да харесва това, което

прави, и това да личи от резултатите, които постига.


Кариерното израстване в „Асарел-Медет“ е белег за професионализъм и доверие.


Приемствеността е задължителна за нашата фирмена политика. Изпитвам голямо

уважение към това, което е постигнато от предходните изпълнителни директори. Летвата за мен е вдигната много високо и целта ми е да продължа тази успешна линия.


Хората в една компания правят чудеса, когато са мотивирани, имат обща цел и

чувстват подкрепата на ръководителите си.


Ключов момент в управлението на едно голямо предприятие като „Асарел-Медет“,

структуроопределящо за своя регион, е социалната отговорност и инвестициите за

просперитета на региона, в който живеят над 93% от хората в нашия екип.


След дълги години работа, свързана с различни аспекти на ремонтната дейност в

„Асарел-Медет“, ще кажа, че един ремонт трябва да е правилно планиран и да се

извършва само от професионалисти.


Скоростта на технологичното обновление зависи от способността на хората да го

възприемат. Зависи и от мащабността – на работата, мисленето и инвестициите.


Моето „златно“ правило, което ми дава опора в работата, е да бъда честен в

отношенията си с хората.


От проф. Лъчезар Цоцорков научих много! Научих, че трябва да се мисли мащабно и

дългосрочно, да се сравняваме с най-добрите в света и решенията да се взимат от хора,

които знаят и могат.


Феноменът „листа на чакащите“ за работа в една компания е оценка за работата на

компанията от хората, които са извън нея.


„Асарел-Медет“ е предпочитан работодател, защото сме минна компания на световно

ниво и сме доказали грижата си за хората и региона, в който живеем.


Общото между асарелци с голям трудов стаж и тези, които сравнително отскоро са в

компанията, е, че умеем да постигаме мечтите си.


Моята визия за „Асарел-Медет“ - да продължим да развиваме дружеството като

модерна компания с успешни хора и принос за обществото. Заедно с другия бизнес и

институциите да работим за задържането на младите хора в Панагюрище и за това те да

имат добри възможности за своята професионална и житейска реализация в родното си

място.


Балансът между инвестициите за развитие на предприятието и социалните инвестиции е

труден, но важен. Само когато една компания се развива устойчиво, тя може да дава

пример не само с иновациите, но и със своите социални проекти.


Някои от добрите принципи, „изковани“ в „Асарел-Медет“: „Да тръгнем първи,

означава да тръгнем навреме“ е нашето мото, което отразява стремежа ни към иновации.

Другият е убеждението ни, че нищо не е дотолкова добро, че да не може да се подобри

още повече, както казваше проф. Цоцорков. Част от фирменото ни ДНК е осъзнатото

разбиране да се грижим за околната среда и да търсим подобрения във всички аспекти на нашата дейност.


Отвъд клишето, че са най-ценният капитал, хората са човеци, а не капитал. Това са

различни хора с различни способности и различни съдби, които на работното си място

очакват да са ценени именно като различни хора и добри професионалисти.


Зелената практика, която най-силно толерирам, е засаждането на дръвчета за

възстановяване на горите, защото има съвсем пряк и дългосрочен зелен ефект. Заедно с това – внедряването на екологични технологии и автоматизирани системи за мониторинг на околната среда, за да има превантивен подход, а не да се действа постфактум.


Ако имам един ден, в който ми е дадена свободата и силата да направя каквото си

поискам, то всяка минута от него ще работя за един по-добър свят.


Фирмен профил


„Асарел-Медет“ АД е компания за открит добив и обогатяване на медни руди от

находище „Асарел“ край Панагюрище. Технологичните резултати, които постига днес, са

били немислими преди повече от половин век, когато започва развитието на

съвременното минно дело в региона. Екипът на най-голямото индустриално предприятие и най-големият работодател в община Панагюрище обединява 1200 работници и специалисти, заедно с още 1100 работещи в дъщерни дружества и публично-частни партньорства. „Асарел-Медет“ се гордее със социалните си инвестиции и подкрепата за развитието на здравеопазването, образованието, културата, спорта и младежкитe дейности. Девизът на компанията е „От природата – за хората, от хората – за природата“.


Текстът е част от бр. 113 на сп. „Икономика“. Публикуван е първо в Economic.bg по силата на партньорско споразумение между двете медии.


Интервюто взе Татяна Явашева


Hozzászólások


bottom of page