top of page

Зарядни станции, ресторант и складове: Визията на бъдещия „Индустриален парк Цалапица“

АВТОР: Габриела Махлелиева

На територията на парка ще се разположат предимно обекти, обслужващи ползвателите на автомагистрала „Тракия“, а очакваните нови работни места са около 700


Привличането на инвеститори в България е заявено като приоритет за управляващите, но повече от десетилетие чуждестранните вложения стагнират. Една от възможностите страната да се превърне в атрактивна дестинация за бизнеса са индустриалните паркове.


По-рано тази година от Министерството на иновациите и растежа обяви списък с одобрените проекти за индустриални паркове в България, за които бяха отпуснати 212 млн. лв. по Плана за възстановяване.


Извън тези обекти се планират и още обекти, един от които е „Индустриален парк Цалапица“, за който на 5 юли тази година е внесено инвестиционно предложение в РИОСВ-Пловдив.


Какво ще представлява паркът?


Индустриалният парк ще е на площ от 651 162 квадратни метра, в 74 поземлени имота, като е планирано да е тип „А-общ“. Тоест в него няма да има производствена дейност, а ще бъде изграден ТИР паркинг (с капацитет от 100 паркоместа); зарядни станции за електромобили (20 на брой); бензиностанция; ресторант с капацитет до 100 посетители, заведения за обществено хранене и търговски обект с площ до 1000 квадратни метра. Освен това се предвижда изграждането и складова и логистична база с площ от 250 хил. кв. метра.


Очакванията са новите работни места на територията на парка да са около 700. За достъп до обектите е предвидено да се изгради нова връзка с АМ „Тракия“, а във вътрешността на парка ще бъдат изградени нови вътрешни пътища.


От концепцията за „Индустриален парк Цалапица“, изпратена през 2023 г. до Министерството на икономиката, става ясно, че общата стойност на проекта ще е в размер на 160 400 000 евро. Като от дружеството се надяват част от сумата да бъде отпусната по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и включената в него Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални райони, паркове и за привличане на инвестиции (AttractInvestBG).


Инвеститорите в проекта


Инвестиционното предложение е входирано от „Индустриален парк – Цалапица“ ЕООД, чиито основни функции са изграждане, управление, експлоатация и развитие на индустриални паркове. Всъщност собственик на земите, върху които ще бъде изграден бъдещият индустриален парк са на консорциумът „Индустриален парк Цалапица ДЗЗД“, който възлага на „Индустриален парк – Цалапица“ ЕООД всички дейности по парка.


Договорът за възлагане е сключен на 21 юни 2023 г. за срок от три години. На 10 юли миналата година пък проекта за индустриален парк Цалапица е одобрен от Министерството на икономиката и вписан в Регистъра на индустриалните паркове.


Консорциумът „Индустриален парк Цалапица ДЗЗД“ е учреден за неограничен период от време с договор между „Рилон Цалапица Инвестмънтс“ ЕАД и „Ди Ви Ар Лимитид“ ЕАД. И двете дружества са собственост на „Ерфолк“ 1 ЕАД.


Статията оригинално е публикувана в сайта https://www.economic.bgKommentarer


bottom of page