top of page

Емисиите на CO2 от изкопаеми горива в ЕС спадат до нива от 60-те години на миналия век

За девет години емисиите от въглищните централи на Европа са намалели с 48%

Автор: Георги Велев


Емисиите на CO2 в ЕС от изкопаеми горива (включително производство на електроенергия, промишленост и транспорт) са спаднали с 8% през 2023 г. на годишна база. Така те са достигайки нива, наблюдавани за последно в началото на 60-те години на миналия век, сочи анализ на Центърът за изследване на енергетиката и чистия въздух (Centre for Research in Energy and Clean Air (CREA) . Повече от половината от този спад идва от впечатляващото намаление с 25% на годишна база на емисиите на CO2 от производството на електроенергия. По-чистият микс от електроенергия се дължи на непрекъснатото нарастване на вятъра и слънчевата енергия, както и на възстановяването на хидроенергията и ядрената енергия. Това включва и ограничаването на работата на част от въглищните централи в Европа.


Анализът дава подробности за  приноса на нефта, природния газ и въглищата, промишлеността и транспорта по отношение на емисиите, както и намаляването на общото търсене на електроенергия и благоприятните климатични условия. От CREA подчертават, че ще са необходими допълнителни инвестиции в инфраструктура и технологии за възобновяема енергия, за да се поддържа този импулс на развитие.


Ключови констатации на доклада:


  • Емисиите на CO2 в ЕС от изкопаеми горива отбелязаха годишен спад от 8% през 2023 г., достигайки нива, невиждани от началото на 60-те години на миналия век. Това е вторият най-рязък спад, наблюдаван след спада на емисиите през 2020 г., който беше силно повлиян от пандемията COVID-19.


  • Повече от половината от спада (56%) произтича от по-чистия микс от електричество, с непрекъснатото нарастване на вятърния и слънчевия капацитет, както и възстановяването на хидроенергията и ядрените мощности.


  • ЕС постигна значително намаление от 25% на годишна база на емисиите на CO2 от производството на електроенергия, докато други сектори отбелязаха спад с 4%.


  • Емисиите на CO2 в ЕС от въглища са намалели наполовина от 2015 г. насам и са отбелязали спад от 25% на годишна база. Свързаните с газове емисии са намалели с 11%, а емисиите от петрол с едва 2% в сравнение с предходната година.По-чистото електропроизводство представлява над половината от 8-процентния спад в емисиите на CO2


Първоначалните оценки на CREA показват спад от 8% на годишна база в емисиите на CO2 в ЕС от изкопаеми горива през 2023 г. и това е вторият най-значим спад след 2020 г.


Повече от половината от това намаление (56%) може да се отдаде на по-чистото производство на електроенергия, с непрекъснатия ръст на слънчевата и вятърната енергия. За това допринася много възстановяването на хидроенергията и наличността на ядрени мощности.


Намаляването на търсенето на електроенергия е допринесло с 8%, докато пониженията в други сектори, предимно промишленост и транспорт, представляват останалите 36%. Метеорологичните условия през 2023 г. бяха дори по-благоприятни от тези през 2022 г. И това обяснява 19-процентното намаление на търсенето на електроенергия.


Емисиите на въглища са намалели с 25%, докато петролът е отбелязал по-малко значително намаление от под 2%


Потреблението на въглища — което се върна през 2021 г. и 2022 г. — сега спадна под нивата отпреди пандемията. Емисиите от въглища са намалели с 25% в сравнение с предходната година и почти наполовина спрямо 2015 г. (понижение с 48%).


Изкопаемият природен газ също отбелязва значителен спад, като очакваните емисии намаляват с приблизително 11%. Това намаление на потреблението на природен газ и въглища до голяма степен се дължи на разширяването на слънчевата и вятърната енергия, възстановяването на наличността на водноелектрическа енергия и умереното увеличение на ядрената енергия. Фактор е и намаляването на търсенето на електроенергия.


Емисиите от петрол, които идват главно от транспорта и промишлеността и следователно не могат да бъдат изместени само от нарастващата възобновяема енергия, са намалели с по-малко от 2%.
Най-ниските нива от 1960-а година насам


Използвайки нашия инструмент за проследяване на CO2 за проектиране на набори от данни за исторически емисии, анализът на CREA установява, че емисиите на CO2 в ЕС от изкопаеми горива са достигнали най-ниската си точка през 1960-а година насам. Това е сравнимо с нивата на емисиите, наблюдавани последно в началото на 60-те години на миналия век.


Допълнителни инвестиции в инфраструктура и технологии за възобновяема енергия, включващи вятърна, слънчева, водна енергия и други чисти енергийни източници, ще помогнат за постигане на непрекъснато намаляване на емисиите на CO2, обясняват авторите на анализа.


Намаляването на потреблението на изкопаеми горива, станало възможно чрез инвестиции във възобновяема енергия, ще намали зависимостта на ЕС от петролните държави, включително Русия.Конкретно тези данни за въглеродните емисии се отнасят само за емисиите на CO2 от изкопаеми горива и от секторите за производство на енергия, промишленост и транспорт. Земеделие и земеползване, промени в земеползването и горско стопанство не са включени в анализа, нито пък емисиите на метановите емисии, обясняват от CREA.Оригиналната публикация е от сайта https://3e-news.net/bg/:


Comments


bottom of page