top of page

Д-р Митко Василев: Възможно е намаляване на германските инвестиции, отслабването на икономиката там ще се усети и у нас


Как се развиват българо-германските икономически отношения, как забавянето на немската икономика ще се отрази на българските предприятия, предстоят ли нови германски инвестиции и в кои сектори, какво притеснява германския бизнес у нас, как присъединяването ни към еврозоната и Шенген ще се отразят на привлекателността на България като бизнес дестинация - тези и други въпроси коментирахме с д-р Митко Василев, главен управител на ГБИТК.


Г-н Василев, отбелязахме рекорден стокообмен с Германия миналата година. Какви са очакванията Ви за 2024? Каква е прогнозата Ви за развитието на германо-българските икономически отношения?

Търговията на България с Германия достига 11 млрд. евро през периода януари-ноември 2023, сочат последните данни на Германската федерална статистическа служба. За посочения период България е изнесла стоки на стойност 5,6 млрд. евро за Германия, а вносът възлиза на 5,5 млрд. Все още очакваме официалните данни за цялата 2023. През 2022 бяха постигнати абсолютни рекордни стойности, тъй като търговията на България с Германия достигна 12 млрд. евро за 2022. Прогнозата ми за 2024 е, че достигнатите стойности от предишните години ще бъдат отново достигнати, ако имаме шанс и попътен вятър в международен план.


Как отслабването на германската икономика ще се усети у нас?

Отслабването на германската икономика може да има последствия за развитието на българската икономика. Възможно е да има намаляване на износа, а заедно с това случващото се с германската икономика да има негативен ефект върху българската търговия и икономически растеж, тъй като Германия е един от най-големите търговски партньори на България в Европейския съюз. Ако германските компании срещнат трудности в своята дейност, те могат да намалят инвестициите си в чужбина, включително в България. Отслабването на германската икономика може да предизвика нестабилност и на финансовите пазари. Въпреки че България не е част от еврозоната, въздействието на финансовата турбулентност може да бъде усетено и в страната.


Продължава да бъде сложна ситуацията след избухването на военния конфликт в Украйна, особено последствията за пазара на природен газ и електричество в Европа. Прогнозата на Европейската комисия за България е за намаляване на инфлацията, макар и с по-бавни темпове, но и за намаляване на ръста на БВП.Миналата година имаше ли знакови германски инвестиции или компании, които разшириха инвестициите си у нас? Очаквате ли нови тази година?

Има тенденция на намаляване на германските инвестиции през изминалата и тази година, особено в сферата на производството с оглед на икономическите предизвикателства и проблеми, които има Германия в момента. Това със сигурност ще се отрази и на германските инвестиции в България. Единствено автомобилните производители сигнализират, че искат да поддържат нивото си на инвестиции. Това е добър знак, защото в България има много опериращи германски компании от този бранш и страната ни се е утвърдила като място за развитие на автомобилната индустрия.


За радост в ГБИТК имаме запитвания от потенциални германски инвеститори – производствени компании, които обработваме и работим за това, те да изберат България пред Северна Африка или други държава от югоизточна Европа, с които страната ни се конкурира. Можем да заявим, че инвестиционният интерес продължава да бъде налице. Осен това в рамките на реализирани от Камарата проекти в сферата на управление на водите и ВЕИ-сектора през 2023 подпомогнахме провеждането на голям брой B2B разговори между български и германски компании, успяхме да съдействаме за осъществяването на контакти и технологичен трансфер, както и за заимстването на добри германски практики.


България се позиционира като надежден, сигурен и желан партньор за германската икономика. През последните две години страната привлече две значителни германски инвестиции - в Стара Загора, компания, която доставя части за германската автомобилна индустрия, и дружество в Русе, което произвежда компоненти за електромобили. Важна характеристика за тези инвеститори са техните дългосрочни намерения, които обхващат период от 20-30 години.


Кои са предизвикателствата пред германския бизнес у нас? Как Камарата помага те да бъдат адресирани?

Проблемите, пред които е изправена българската икономика, са недостигът на квалифицирани кадри и неудовлетвореността от борбата с корупцията според резултатите от проведеното от ГБИТК проучване за бизнеса средата в България през 2023. Недостигът на квалифицирана работна ръка беше посочен от компаниите като един от най-големите рискове през следващите 12 месеца - 66%. Неудовлетвореността на бизнеса от борбата с корупцията и престъпността остава ключов проблем, като 84 % от анкетираните заявяват, че са много недоволни или недоволни и че са необходими много повече усилия в тази област, не само от страна на държавата, но и на обществото като цяло.

С оглед на недостига на работна ръка в България, Управителният съвет на ГБИТК реши, че през 2023-2024 г. Камарата подготви и осъществи различни инициативи, посветени на фокус темата "Специалисти и таланти за благосъстояние и растеж".

През октомври 2023 ГБИТК организира конференция на тема „Специалисти и таланти за устойчиво развитие на бизнеса". Събитието беше посветено на теми от областта на човешките ресурси. Бяха представени успешни практики, свързани с набирането, задържането и развитието на служителите, както и бъдещото развитие на процеса на изграждане на работодателска марка. От правна гледна точка бяха разгледани аспекти на трудовото право и теми като работата от дома, гъвкавото работно време, изплащането на бонуси и плановете на базата на акции като инструменти за привличане и задържане на таланти, както и необходимостта от прозрачност и равно заплащане на жените и мъжете.

През 2023 стартира проектът "Бизнесът среща училището", в рамките на който ученици от 8-и до 12-и клас на 73-то училище "Владислав Граматик" в София посетиха фирми членки на Камарата и се запознаха с възможностите за кариерно навлизане на възрастните ученици и стажантските програми. В постоянен диалог сме с ключови политически институции, които запознаваме с проблемите на бизнеса.


Как присъединяването ни към еврозоната и Шенген ще се отрази на привлекателността на България като бизнес дестинация?

Пълноправното присъединяване на България към Шенгенското пространство е важно не само заради улесненията при пътуване, но и защото така се изпраща ясен сигнал, че България е надежден партньор за привличане на инвестиции и за развитие на бизнеса.

Присъединяването към еврозоната ще допринесе за насърчаване на търговията и инвестициите. To е от голямо значение за германския бизнес. Приемането на еврото би довело до намаляване на транзакционните разходи.


Процентът на запитаните в нашата годишна анкета за бизнес средата, които желаят въвеждането на еврото е 81% спрямо 55% през 2022. В анкетата тази година беше включен и въпросът „Искате ли в България да се присъедини към Шенген?“ и 94% от анкетираните отговарят утвърдително на този въпрос.


За 20-а поредна година връчвате Наградата на Германската икономика. Как ще изглежда церемонията, какви постижения ще отличите и в какви категории?

За 20-и юбилеен пореден път ще имаме възможност да отличим фирми, допринесли за развитието на българо-германските икономически отношения.


Наградата на германската икономика ще бъде връчена в три категории – "Голямо предприятие“, „Малко и средно предприятие“ и „Социален ангажимент“. Номинираните фирми изпращат видеоматериали, на базата на които жури определи победителите в отделните категории въз основа на предварително изработени критерии.


Тази година сме щастливи сред официалните гости на церемонията да приветстваме и д-р Мартин Ванслебен, главен управител на Германската индустриално-търговска камара (DIHK).


Оригиналната публикация е от сайта https://www.economy.bg:


Comments


bottom of page