top of page

Димитър Цоцорков: Бизнесът трябва да е социално отговорен за устойчивото развитие


“Няма как бизнесът - независимо дали е голям или малък - днес да бъде успешен, ако не е социално отговорен и ако няма свой принос към целите за устойчиво развитие. Като общество трябва да работим по тях “от вчера” и заедно да постигаме по-бърз напредък”, каза днес Димитър Цоцорков на бизнес форума ESG&Friends.


Председателят на Надзорния съвет на “Асарел-Медет” АД и на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН участва в дискусията за прилагането на европейските ESG регулации и приноса на бизнеса към устойчивото развитие. “Принципите за етичен, екологичен и отговорен бизнес са фундаментални и са неотменими, а устойчивото развитие е дългогодишен и постоянен процес, а не е еднократно действие”, каза той пред над 200 български и чуждестранни представители на научната общност, бизнеса и медиите. 


Цоцорков разказа за 25-годишните инвестиции на “Асарел-Медет” по седем фирмени програми за устойчиво развитие и обърна внимание върху ролята на дигиталната трансформация и иновациите за промяната на съвременния минен бизнес. Той участва в тематичния панел на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН заедно с Цветанка Минчева - главен изп.директор на “УниКредит Булбанк”, Милена Драгийска - главен изп.директор на Лидл България”, и Дарина Георгиева - изпълнителен директор на Мрежата.


Сред лекторите във форума беше проф. Уейн Вайсер, който е един от изявените учени и глобални вдъхновители в областта на устойчивото развитие. След своята лекция преподавателят от Кеймбридж обсъди предизвикателствата на настоящето и надеждата за бъдещето с доц. д-р Марина Стефанова от Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, която е председател на Асоциацията на специалистите по устойчивост у нас. На форума и интерактивното обучение присъстваха още инж. Юлияна Григорова от дирекция “Иновации, планиране и развитие”, Ана Финджикова - ръководител на отдел “Комуникации”, и Стиляна Паланкалиева - еколог от “Асарел Инвестмънт”.Оригиналната публикация е от сайта https://abcnews.bg:


Comments


bottom of page