top of page

Годишен спад в промишлеността в България отчита НСИ през декември 2023 г.


Индексът на промишленото производство нараства с 3,3 на сто през декември 2023 г. в сравнение с предходния месец по предварителни и сезонно изгладени данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Спрямо декември 2022 г. е регистрирано намаление с 6,9 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.


Справка в НСИ показва, че промишленото производство през декември 2022 г. намалява с 0,8 на сто на месечна база, а на годишна е регистрирано нарастване с 2,1 на сто.


През декември 2023 г. увеличение спрямо предходния месец е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11,1 на сто, в добивната промишленост - с 9,4 на сто, и в преработващата промишленост - с 0,9 на сто. През декември 2022 г. спад на месечна основа е бил отчетен в производството и  разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 26,8 на сто, а увеличение - в добивната промишленост - с 10 на сто, и в преработващата промишленост - с 2,6 на сто, сочи справка в НСИ. 


На годишна база през декември 2023 г. понижение на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост - с 8,9 на сто, и в добивната промишленост - с 8,8 на сто, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е регистрирано увеличение - с 4,6 на сто. На годишна база през декември 2022 г. е било отчетено увеличение в преработващата промишленост - с 10,8 на сто, и в добивната промишленост - с 1,8 на сто, а спад - в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 28,6 на сто.


Оригиналната публикация е от сайта на Българска телеграфна агенция https://www.bta.bg:


Comments


bottom of page