top of page

Българската военна индустрия отчита добри резултати за полугодието

Печалбите на „Кинтекс“ и „Авионамс“ нарастват, а „Терем“ увеличава броя на договорите, изпълнявани към външни клиенти


Снимка: Pixabay


Компанията има два кредита – към „Банка ДСК“ ЕАД в размер на 53 млн. лв. и към Българската банка за развитие (ББР), който е за 20 мл. лв. Във финансовия отчет се посочва, че дружеството не изпитва затруднения при обслужването на заемите си. Брутният финансов резултат на ВМЗ" ЕАД, Сопот за второто тримесечие показва печалба в размер на 5,7 млн. лв. при 83 млн. лв. за същия период на 2017 г. Приходите от продажби възлизат на 76,8 млн. лв., което с над 157 млн. лв. по-малко отколкото в края на юни миналата година, но пък е с близо 60% повече, отколкото в края на първото тримесечие на 2018 г., когато са били 31 млн. лв. Разходите са към средата на текущата година възлизат на 96 млн. лв. Общият размер на задълженията на дружеството е 163 млн. лв., което е с над 62 млн. лв. повече от началото на годината, пише още във финансовия отчет. Очаква се до края на годината да бъдат изпълнени договори за реализация на готова продукция в приблизителен размер около 150 млн. лв. При „ТЕРЕМ“ ЕАД влошеното финансово състояние спрямо предходни години не се подобрява съществено. Печалбата в края на юни възлиза на 1,3 млн. лв., при 1,6 млн. лв. за първото полугодие на 2017 г. За първото полугодие на 2018 г. в група „ТЕРЕМ“ е произведена продукция за 13,6 млн. лв. Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги на холдинга са в размер на 16,5 млн. лв., което е с 35,87% повече спрямо юни 2017 г.

От бележките към финансовия отчет на дружеството се разбира още, че се е увеличил броят на договорите, изпълнявани към външни клиенти (през второто тримесечие спрямо първото тримесечие на 2018 г.), но въпреки това в някои от дружествата това не е било достатъчно за обезпечаване на нива на ангажираност, над обичайните нива на натовареност на производствените мощности и персонала на съответното предприятие, Според холдинга е твърде ограничен броят на договорите възлагани от Министерство на отбраната или неговите второстепенни разпоредители на бюджетни кредити.

В структурата на предприятието се наблюдават епизодични ликвидни затруднения на част от дъщерните дружества, поради липса на достатъчно оборотни средства, гарантиращи ритмичното разплащане и посрещане на текущите (оборотни) нужди на тяхната дейност.

Приходите от дейността на развойното дружество „НИТИ“ тръгват устойчиво нагоре. За второто тримесечие на годината компанията отчита приходи от общата дейност в размер на 1,28 млн. лв. Това е по-малко с около 280 хил. лв. спрямо същия период на 2017 г., но пък е двойно повече в сравнение с първите три месеца от 2018 г., когато приходите са били 597 хил. лв.

Разходите в края на полугодието възлизат на 1,24 млн. лв., което е с почти 300 хил. лв. по-малко спрямо 2017 г. по същото време. Според финансовия отчет намалението се обуславя от производството на по-малки количества продукция. Дружеството отчита и повишение на запасите от готова продукция, както и незавършено производство, които ще бъде реализирано на по-късен етап.

Според данните печалбата на „НИТИ“ в края на второто тримесечие възлиза на 44 хил. лв., при 23 хил. лв. година по-рано.

Comments


bottom of page