top of page

България сред първите в ЕС по ръст на индустрията


Макар със забавен темп спрямо предходните месеци, България остава сред страните в ЕС (12 на брой) с ръст на индустриалното производство. През ноември годишният ръст на страната ни е 4,7%, като спрямо предходния месец ръстът също е положителен (0,7) след два поредни минусови месеци – септември и октомври.

През ноември 2022 г. сезонно коригираното индустриално производство се е повишило с 1,0% в еврозоната и с 0,9% в ЕС в сравнение с октомври 2022 г., сочат данните на Евростат.

На годишна база през ноември индустриалното производство се е увеличило с 2,0% както в еврозоната, така и в ЕС.

Сред държавите членки най-високите месечни повишения са регистрирани в Ирландия (+6,4%), Люксембург (+5,0%) и Малта (+4,6%). Най-големи намаления се наблюдават в Естония (-3,7%), Швеция (-3,3%) и Хърватия (-1,9%).

В ЕС производството на капиталови стоки е нараснало с 9,0% спрямо година по-рано, а на недълготрайни потребителски стоки със 7,2%, докато производството на дълготрайни потребителски стоки е намаляло с 1,5%, междинни стоки с 3,3% и енергия с 10,2%.

Сред държавите членки, за които има налични данни, най-високите годишни увеличения са регистрирани в Ирландия (+34,9%), Малта (+15,5%) и Дания (+9,3%). Най-голям спад се наблюдава в Естония (-12,2%), Словакия (-10,7%) и Румъния (-4,0%).

Оригиналната публикация е от сайта “Икономически живот”, https://ikj.bg/novini/balgaria-sred-parvite-v-es-po-rast-na-industriata/Comments


bottom of page