top of page

България първа в ЕС по ръст на износа през 2022 година


България заема първо място по ръст на износа на стоки през миналата 2022 година в Европейския съюз, сочат предварителните данни на европейската статистическа служба Евростат.


Българският износ нараства с 39% на годишна база през 2022 година до общо 48.3 млрд. евро. Данните обхващат както износът към страни от ЕС, така и към трети страни или с други думи – държавите, които не са членки на ЕС. Конкретно износът за ЕС нараства с 39% до общо 32.2 млрд. евро, докато износът за трети страни отчита повишение от 37% до 16.1 млрд. Евро.


Челната тройка по-най-висок ръст на износа в ЕС през 2022 година се допълва от Словения и Гърция – ръст от 37% на годишна база и за двете страни до съответно 66.3 млрд. евро и 54.7 млрд. евро, предава Expert.bg.


Въпреки силното повишение, номиналната стойност на българския износ остава сред най-ниските в ЕС. Лидер в това отношение е Германия – износ на стоки за 1.57 трилиона евро в периода януари-декември 2022 година (ръст от 14% на годишна база), следвана от Нидерландия с износ за 919 млрд. евро (+29% на годишна база).


Страните с по-нисък размер на износа в номинално отношение от България са седем на брой.


Естония (21.3 млрд. евро), Хърватия (24.1 млрд. евро), Кипър (4.1 млрд. евро), Латвия (22.7 млрд. евро), Литва (+44.2 млрд. евро), Люксембург (16.5 млрд. евро) и Малта (3 млрд. евро).


България заема и челните места по ръст на вноса в ЕС през 2022 година, като дели втората позиция с Гърция – годишен ръст от 42%. На първо място се нарежда Хърватия с ръст на вноса от 44% на годишна база до общо 42.2 млрд. евро.


Общият внос на България през 2022 година достига 55.4 млрд. евро. Вносът на стоки от страни членки на ЕС нараства с 30% през миналата година до общо 30.7 млрд. евро, докато вносът от трети страни расте с внушителните 60% до общо 24.7 млрд. евро.


Така България отчита отрицателно външнотърговско салдо за 2022 година в размер на минус 7.1 млрд. евро, спрямо външнотърговски дефицит от 4.3 млрд. евро през предходната 2021 година. Отрицателното салдо се формира от положителен баланс в търговията със страните от ЕС в размер на 1.5 млрд. евро (-0.5 млрд. евро година по-рано) и отрицателен баланс в размер на минус 8.6 млрд. евро в търговията с трети страни (-3.8 млрд. евро година по-рано).


Предварителните данни на националния статистически институт показват, че преобладаващата част от отрицателното търговско салдо на България през 2022 година се дължи на търговията на страната ни с Русия и Китай. През миналата година търговският баланс на България с Русия е отрицателен и достига минус 10.7 млрд. лева или близо 5.5 млрд. евро. В търговията с Китай страната ни отново е на минус – отрицателно салдо в размер на 4.7 млрд. лева или около 2.4 млрд. евро.


Най-високо положително търговско салдо в ЕС се отчита в Германия (79.1 млрд. евро) и Ирландия (64.4 млрд. евро), докато на обратния полюс е Франция (-190.7 млрд. евро).


Като цяло общият износ на ЕС достига близо 6.8 трилиона евро през 2022 година, от които 2.57 трилиона евро износ към трети страни (+17.9% на годишна база) и 4.2 трилиона евро вътрешна търговия (+22.7%). Общият внос на стоки в ЕС от трети страни нараства с 41.3% на годишна база до малко над 3 трилиона евро. Така ЕС отчита отрицателен търговски баланс с останалия свят в размер на 431 млрд. евро за 2022 година.


Оригиналният материал е от сайта https://www.actualno.com/


Opmerkingen


bottom of page