top of page

Боян Рашев: Добрите ESG практики – може ли бизнесът да бъде едновременно силен и устойчив?


Българският бизнес е изключително гъвкав и умее да се адаптира бързо, смята Боян Рашев


Глобалният ангажимент на политиците и бизнеса за устойчивост предоставя огромно поле за допълнително развитие, фокусирано върху адаптирането към все по-динамичната международна конюнктура. Едновременно с това въвеждането на екологични, социални и управленски (ESG) критерии в частния сектор оформя нови пазарни ниши, в които изгряват стартъпи, фокусирани върху решаването на определени проблеми. На въпросите как ще се развие всичко това и какво приложение намират ESG политиките в България, отговарят в поредния епизод от поредицата ESG подкаст на Investor.bg Биляна Младенова-Милева, мениджър ESG стратегия в „Уникредит Булбанк“, и Боян Рашев, управляващ партньор в „Денкщат България“.


„Бизнесът и законодателите се стремят да сложат в рамка изискванията на т.нар. Зелена сделка, за да имат ясно дефинирани цели, да се изберат измерими показатели, да се изберат заинтересованите лица и да бъде замерено реалното отражение от дейността и така да се намали негативното влияние от различните бизнеси“, изтъкна Младенова-Милева.


От 2024 г. компаниите с над 250 служители и оборот от над 40 млн. евро ще трябва да представят доклади за ESG въздействието си. Но тази директива косвено засяга всички участници на пазара, тъй като те са част от веригата на доставки, добавя още тя.


Боян Рашев поясни, че това, което в момента се нарича ESG (от англ. Environmental, Social and Governance - екологични, социални и управленски политики - бел. ред.), в миналото беше известно като устойчиво развитие.


„Разликата между двете е, че едното се прави с цел публичност, която по някакъв начин допринася за това определени таргет групи да възприемат дадена компания за добра. Докато устойчивото развитие е свързано със самия бизнес, с промяната вътре в него“, подчерта Рашев.


По думите му ESG е много близо до устойчивото развитие, с една допълнителна нотка – регулациите. „ESG вменява на компаниите да правят някои неща, които иначе не биха правили“, допълни Рашев.


От своя страна, Младенова-Милева заяви, че „Уникредит Булбанк“ има цялостен поглед върху бизнеса в различните сектори, като наблюденията на компанията сочат, че е налице все по-голям интерес от клиентите ѝ за инвестиции във възобновяема енергия, зелена мобилност и други финансови решения за по-устойчив бизнес.


„Също така сме пионер и на пазара с продукта ни за финансов лизинг и застрахователно решение за електрически автомобили. С интерес наблюдаваме ръста на този сектор. Вече имаме над 35% дял на този пазар от старта му през 2020 г.“, изтъкна тя.


Рашев подчерта, че при ESG крайна дестинация няма. Съществуват много двигатели за този процес, които предхождат регулациите.


„Най-силният двигател навремето бяха очакванията и интересите на различните заинтересовани страни към бизнеса на една компания. Защото, когато имаш голямо въздействие около себе си, каквото имат миннодобивните и енергийните компании, има много хора, които очакват от теб да си все по-добър от всяка гледна точка“, изтъкна Рашев, добавяйки: „Имаме много клиенти, които започнаха дейности, свързани с устойчиво развитие и ESG. Те успяваха да променят цели компании“.


По думите му част от другите двигатели идват през компаниите майки.


„Факт е, че западните седалища на компаниите много често вменяват на българските клонове да правят определени неща. В момента има много голям натиск от страна на финансовите институции. Другият натиск идва от веригата на доставки, от големите компании с експозиция към западния пазар, които очакват всеки един елемент от веригата да е по-устойчив“, подчерта Рашев.


Той все пак изтъкна, че регулациите са тези, които в момента стимулират ESG философията в бизнеса.


От своя страна Младенова-Милева изтъкна ролята на младите хора за устойчивото развитие, подчертавайки техния засилен фокус върху темата, която може да определи кой работодател в крайна сметка биха избрали.


Думите ѝ бяха подкрепени от Рашев, който добави, че в момента младите хора имат голям избор при търсенето на работа. „Те ще отидат там, където ценностите им се припокриват с тези на работодателя“.


Младенова-Милева сподели и някои ESG инициативи на „Уникредит Булбанк“. На групово ниво една такава инициатива е споделянето на финансовата експертиза и опит със следващите поколения. „В тази връзка през 2022 г. в седем отделни държави стартира подкрепата ни за повишаване на финансовата култура съвместно с неправителствената организация Teach for All. Така наши колеги стават учители и предават знанията си на ученици, различни умения и ценности, които могат да им бъдат от полза в динамично променящата се среда“, посочи тя.


В България „Уникредит Булбанк“ развива много и различни инициативи, свързани с ESG.


„Имаме една инициатива, която продължава за поредна година. Това е съвместната ни работа със Съвета на жените в бизнеса в България. Всяка година около 40 дами от малки и средни предприятия участват и получават безвъзмездно обучение за лидерски умения“, сподели мениджърът.


Част от фокуса на „Уникредит Булбанк“ е и дигитализацията. Според Младенова-Милева основната дейност на компанията е да предлага гама от продукти, които трябва да достигнат до всеки един клиенти във всеки един сегмент - като зелена ипотека за физически лица, инвестиционен кредит за енергийна ефективност и др.


„За нас ESG темата се превръща в ежедневие“, подчерта тя.


Същевременно Рашев сподели, че разделя компаниите на три групи. Първата група се отнася до онзи бизнес, който без ESG на практика не би могъл да съществува. При тези компании има много ясни очаквания, много ясни законодателни изисквания. „Това са бизнеси с големи въздействия“, подчерта експертът.


Втората група според Рашев са компании за услуги и финансови институции като банките, където е нужно те сами да измислят инициативи. Тук бизнесът изгражда ангажимент, за да се развива в положителна посока.


Третата група се отнася до онези компании, които благодарение на целия ESG натиск успяват да измислят изцяло нов бизнес. Тези стартъпи търсят решения на даден глобален проблем и образуват нова пазарна ниша, обяснява Рашев.


Събеседниците коментираха и ангажирането на финансовия сектор със стимулирането на устойчиво развитие. Според Младенова-Милева повечето банки вече са започнали да възприемат ESG принципите. „Към момента имаме издадени зелени социални облигации за 50 млрд. евро. Това е дългов инструмент, чието предназначение е да се набира паричен ресурс, след което да се влага в различни съществени проекти, които целят да въздействат благоприятно на околната среда. Емитенти могат да бъдат правителства, банки, общини и други финансови институции“, посочи Младенова-Милева.


Рашев изтъкна, че макар социално отговорните и етични инвестиции да съществуват от доста време, те набират глобална популярност едва през последните години. Той отново подчерта огромния натиск, който инвестиционни фондове като BlackRock и Vanguard упражняват върху бизнеса, за да стане по-устойчив.


„От миналата година обаче се забелязва един отлив, защото големите фондове видяха, че май отидоха твърде далеч в натиска. Защото стана видно, че светът все още има нужда от петрол, газ и въглища“, подчерта Рашев. „Междувременно виждаме много ясно как банките се опитват да намерят проекти, които отговарят на изискванията на таксономията за устойчиви инвестиции и се опитват да разберат доколко клиентите им покриват изискванията на въпросната таксономия. Тук става страшно, защото е много трудно измерването“, добавя той.


Рашев все пак е категоричен, че светът върви само напред и има много примери за това как редица глобални решения започват да навлизат в България.


„Българският бизнес много бързо намира решения. Той е изключително гъвкав. Българските компании ще намерят решение и ще станат по-силни. Защото ESG трябва да води до това една компания да става по-силна и по-устойчива“, заключи експертът.


„Наистина сме тръгнали вече по този път. Финансовите институции играят съществена роля в него и ние от „Уникредит Булбанк“ даваме добрия пример на нашите клиенти да вървим напред“, допълни Младенова-Милева.Чуйте целия разговор в подкаста на Investor.bg.


Comentários


bottom of page