top of page

"Аурубис" ще строи още две слънчеви централи за свои нужди


Меднопреработвателният комбинат "Аурубис" започва да строи още два слънчеви парка за производство на ток за собствени нужди, след като през 2021 г. изгради първата си фотоволтаична мощност, чието годишно производство е 11.7 хил. мегаватчаса.


Новите панели ще бъдат сложени отново от фирмата "ЕСКО България", която бе част от групата на ЧЕЗ (CEZ) в България. От 2022 г. обаче дружеството е собственост на холдинговото дружество "Синтетика", което се занимава с управление на недвижими имоти и производство на хемодиализни и медицински продукти, а вече и с енергийни услуги в областта на ВЕИ, отопление, климатизация и индустриални системи..


Компанията ще предостави на "Аурубис" пълен инженеринг - проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаичните инсталации.


Двете централи ще бъдат с обща инсталирана мощност над 13 000 kWp. Новите проекти, наречени съответно "Аурубис-2" и "Аурубис-3", ще бъдат изградени през 2023-2024 г.


"Аурубис 2" ще се намира на площадка на територията на рекултивирано депо. "Аурубис 3" ще бъде изграден на територията на технологична площадка на завода.


Двете централи ще произвеждат общо 17 000 мВтч електроенергия годишно, което се равнява на годишното потребление на близо 5000 домакинства.


Проектите са част от стратегическата цел на Групата "Аурубис" за преминаването ѝ към зелена енергия, която тя прилага и в българския си завод в Пирдоп.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.mediapool.bg/


bottom of page