top of page

"Алкомет" и завод "Рубин" се разширяват и модернизират с обща инвестиция за почти 250 млн. лева


Две предприятия в Северна България - "Алкомет" АД в Шумен и "Глас Контрибюшън" ЕАД в Плевен (завод "Рубин"), ще разширят производството си с обща инвестиция за почти 250 млн. лева.


Сертификатът на "Алкомет" АД се издава по реда на Закона за насърчаване на инвестициите за проекта "Разширяване на продуктовия микс чрез инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан" в Шумен.


Размерът на инвестицията на компанията е 136 285 000 лв. и се предвижда разкриване на 160 нови работни места.


Инвестиционният проект е свързан с разширение на съществуващото производство в завода и продуктовата гама на нови продукти, които да отговарят на актуалното търсене на пазара.


В завода ще се разширят цехове, в които ще се инсталира допълнително технологично оборудване, и ще бъде открит изцяло нов производствен цех с линия за непрекъснато леене.


Сертификатът на "Глас Контрибюшън" се издава по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за проекта "Модернизация на производствения процес на стъкларски завод Рубин" в Плевен.


Размерът на инвестицията на компанията е 110 000 000 лв. и ще бъдат открити 150 нови работни места.


Дружеството планира да изгради нова 300-тонна пещ и да внедри последно поколение оборудване SORG за ограничаване до минимум вредните СО2 емисии. Инвестицията включва придобиване на иновативно, енергийно ефективно и високо производствено оборудване и изграждане на закрити и открити складови площи.


От 6 юни 2023 г. до момента Министерството на иновациите и растежа е издало 23 сертификата за инвестиции по Закона за насърчаване на инвестициите. Планираните инвестиции са в размер на близо 510 млн. лв., по които ще се разкрият 2022 нови работни места в София, Видин, Бургас, Кърджали, Омуртаг, Стара Загора, Свищов, Русе, Шумен, Пловдив, Русе и Перник.Оригиналната публикация е от сайта https://enterprise.bg:


Comentarios


bottom of page