top of page

"Алкомет" е най-търгуваната акция на БФБ заради отчетена рекордна печалба


Автор: Милена Иванова, редактор: Деляна Петкова


„Алкомет“ АД е най-търгуваната акция на Българската фондова борса (БФБ) в първата за седмицата сесия, след като дружеството отчете рекордна индивидуална печалба към края на 2022 г.


Инвеститорите изтъргуваха общо 37 601 акции на компанията в 124 сделки, което формира 315 147,15 лева оборот – почти 30% от общия оборот на БФБ (малко под 1,08 млн. лева). Акциите поскъпват с 6,13% за сесията, като сделки се сключваха в диапазона 8 - 8,95 лева. Последната цена, на която е сключена сделка, е 8,65 лева на брой ценна книга.


С този резултат компанията е на трето място по ръст от включените в BGBX40 и на шесто от всички търгувани акции.


От индивидуалния отчет, публикуван днес чрез БФБ-София, се вижда обаче, че производството и продажбите на компанията като количества намаляват. Самото дружество отбелязва, че търсенето отслабва заради забавената икономическа дейност. Това означава, че дружеството е компенсирало количествения спад с ръст на цените, за да посрещне и повишените разходи за енергия и суровини.


Финансово представяне


Дружеството отчита печалба на индивидуална основа в размер на 57,385 млн. лева към края на 2022 г. в сравнение със 140 хил. лева загуба към края на 2021 г.


Продажбите на „Алкомет“ в края на последното тримесечие на 2022 г. достигат 711,4 млн. лева при 519,65 млн. лева година по-рано, като се увеличават с почти 37% на годишна база. Общите приходи са в размер на 714,925 млн. лева за отчетния период при 521,22 млн. лева за предходната година, или с 37% повече на годишна база.


Общите разходи на „Алкомет“ към края на 2022 г. възлизат на 651,164 млн. лева при 521,369 млн. лева година по-рано, или се увеличават с почти 25% на годишна база. Основен дял от тях заемат разходите за материали – 545,936 млн. лева, или почти 84% от общите разходи.


Спадът на търсенето, за което говори предприятието в междинния си доклад, се вижда в продажбите за отделните тримесечия. През последното тримесечие на 2022 г. те са за 124,735 млн. лева, след като за третото тримесечие са били в размер на 154,641 млн. лева, за второто – 206,924 млн. лева, а за първото – 225,1 млн. лева. Спадът на продажбите през последното тримесечие в сравнение с третото достига 19,33%, а на годишна база – 14,65% (146,148 млн. лева продажби през последното тримесечие на 2021 г.).


Продажбите на пресови продукти през 2022 г. спадат средно с 10,7% на годишна база като количество, като само при специалните профили има ръст от малко под 40% заради активността на соларната индустрия. Продажбите на листа и ленти се свиват със, съответно, над 60% и почти 40%. Падат и продажбите на домакинско и контейнерно фолио.


Дружеството произвежда по-малко предвид забавянето на търсенето – произведеният алуминиев прокат от леярния цех за 2022 г. е 78 745 МТ, което е с около 22,5% по-малко в сравнение с предходната година. Произведената валцова и пресова продукция е 70 903 МТ, или с малко над 20% по-малко в сравнение с 2021 г. Материалните запаси обаче нарастват с почти 7% в сравнение с 2021 г.


Свиването на производството е довело и до намаление на числеността на персонала на предприятието през четвъртото тримесечие. Разходите за персонал обаче са се увеличили към края на 2022 г. в сравнение с 2021 г. до 43,449 млн. лева от 36,819 млн. лева, или с 18% за една година.


Оригиналната публикация е от сайта https://www.investor.bg/: https://www.investor.bg/a/538-pazari/368466-alkomet-e-nay-targuvanata-aktsiya-na-bfb-zaradi-otchetena-rekordna-pechalba


Comments


bottom of page